Waarom TransformatiePlus?

Janssen de Jong Groep maakt zich sterk voor het behouden en verbeteren van (monumentale) gebouwen door bouwwerken een nieuw leven te geven met een andere nuttige functie. Enerzijds omdat gebouwen markante herkenningspunten kunnen zijn, anderzijds vanuit de gedachte om duurzaam met materialen en onze omgeving om te gaan. Met onze groepsondernemingen Janssen de Jong Projectontwikkeling, Koninklijke Woudenberg en Janssen de Jong Bouw brengen we dit in de praktijk met TransformatiePlus.

Object centraal

Welke reële kansen zijn er voor een transformatieobject? Wat is er nodig om deze waar te maken? Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in het bestemmingsplan nodig? Wat zijn de bouwkundige randvoorwaarden en monumentale uitgangspunten? Wie zijn betrokken? Vragen waarmee elke transformatie begint.

Gezonde exploitatie

Een gebouw waarvan de huidige functie niet meer rendabel te exploiteren is, zorgt voor kosten en risico’s. Transformatie begint daarom altijd met een businesscase. Zonder rendabele functie geen gezonde exploitatie, zonder exploitatie geen geld voor instandhouding. Wij starten daarom met een onderzoek waarbij de kosten en opbrengsten van de nieuwe exploitatie in beeld worden gebracht. We werken meerdere scenario’s met kansen en risico’s uit: van de transformatie zelf tot en met het onderhoud en de gebruikskosten.

.